Om ARAKNE FÖRLAG

ARAKNE FÖRLAG AB grundades år 2010 för att ge ut böcker skrivna och formgivna av företagets båda ägare Margareta och Patrik Skantze. I sina böcker undersöker de Europas historia ur nya perspektiv under parollen: ”För att tänka nytt om framtiden måste man först tänka nytt om det förgångna.”

Namnet Arakne kommer från den grekiska mytologin. Arakne var en ung väverska. I sina väldiga gobelänger vågade hon sig på att skapa kritiska bilder av de upphöjda gudarnas värld. Som straff förvandlades hon till en spindel. Men hon gav inte upp utan fortsatte att väva!

I många äldre kulturer har spindeln setts som helig. Kanske kan vi idag med tillkomsten av Nätet åter förstå varför. Nätet ger en möjlighet för människor att söka kunskap som tidigare varit reserverad för en liten elit. Nätet spinner sina osynliga band och trådar tvärs över jordklotet. I denna spännande nya utveckling vill ARAKNE FÖRLAG finnas med, skapa nya nätverk och nya tankemönster.