Där brast ett ädelt hjärta

ISBN 978-91-978681-3-6

Format 160 x 230 mm

384 sidor

Inbunden med hårda pärmar

Riktpris ex.moms: 214 kr

DÄR BRAST ETT ÄDELT HJÄRTA

av Margareta Skantze

”Där brast ett ädelt hjärta – Kung Kristian II och hans värld” handlar om det stora skiftet kring år 1520, då den Nordiska Unionen gick i kras parallellt med den europeiska enhetstanken. I fokus står den siste nordiske unionskungen Kristian II. Kring honom rör sig en rad inflytelserika aktörer som var för sig ger olika infallsvinklar på skeendet. Härigenom skapas en mångfacetterad bild av ett komplext skeende.

Parallellerna till vår egen tid är många. Då som nu sprängde den nya informationstekniken ett tidigare kunskapsmonopol. En äldre tids värdebegrepp löstes upp. Etablerade maktstrukturer raserades. Och historieskrivningen låg helt i händerna på de nya makthavarna och blev till ett viktigt instrument för att styra opinionen i önskvärd riktning. Då som nu!

Först i raden av aktörer är Europas officiella makthavare påve Leo X och kejsar Karl V. Och bakom dem bankiren Jakob Fugger, som fått upp vittringen på koppargruvorna i Dalarna och silvergruvan i Sala. Det blir upptakten till ett handelskrig om naturtillgångarna i Norden och till unionens sammanbrott.

Runt den nordiske kungen rör sig också inflytelserika personer på närmare håll, bland dem den svenske diplomaten och ”spinndoktorn” Hemming Gadh. Han var mentor till den blivande tyrannen Gustav Vasa. Med ideologisk ammunition hämtad från Martin Luther, bröts Sverige loss ur den Nordiska Unionen och förvandlades till en militärdiktatur.

En annan betydande makthavare var Mor Sigbrit, Danmarks informella härskare, som hade som mål att genomföra en borgerlig revolution i Norden. Hennes slagord och paroller ger en föraning om Franska Revolutionen 1789 och Ryska Revolutionen 1917.

Sist i detta porträttgalleri tar Kristina Gyllenstierna plats. I svensk historieskrivning har hon målats ut som en patriot och en kvinnlig förebild. Här beskrivs hon i stället som en kvinna som blir utnyttjad, använd och manipulerad av alla i sin omgivning.

Avslutningsvis visar författaren hur detta väldiga skifte återspeglas och gestaltas i två av den engelska renässansdramatikens mest spelade verk: Christopher Marlowes Doktor Faustus och William Shakespeares Prins Hamlet.

Utkom den 5 oktober 2019

Ta del av några läsreaktioner!