Där brast ett ädelt hjärta

ISBN 978-91-978681-3-6

Format 170 x 240 mm

240 sidor. Färgbilder

Inbunden med hårda pärmar

DÄR BRAST ETT ÄDELT HJÄRTA

av Margareta Skantze

Den siste nordiske unionskungen Kristian II är i Sverige känd som Kristian Tyrann, en grym och skrupelfri regent ansvarig för den godtyckliga massaker år 1520 som gått till historien som Stockholms blodbad. Men detta är segrarens bild! Och segraren var Gustav Vasa, en av de skickligaste demagoger och propagandamakare som någonsin funnits. Den nidbild som han skapade av kung Kristian II för att rättfärdiga sitt eget maktövertagande har levt vidare genom århundradena, in i vår egen tid.

Där brast ett ädelt hjärta söker sanningen om kung Kristian II och hans belackare Gustav Vasa bortom myterna. Genom att se händelseförloppet genom tolv aktörers ögon växer en mångfacetterad bild fram av det stora paradigmskifte som ledde till den Nordiska Unionens sammanbrott och till klyvnaden av Europa i en protestantisk och en katolsk maktsfär. De tolv aktörerna påverkar skeendet på olika sätt och har sinsemellan olika drivkrafter. Bland dem finns bankirer, handelsmän, kyrkopolitiker, militärentreprenör och karriärsugna akademiker men också makthavare med ett mer känslomässigt och informellt inflytande i form av hustrur, mödrar och älskarinnor. Genom att studera hur bilden av kung Kristian Tyrann växte fram finns mycket att lära som har relevans för vår egen tid, där bilden av verkligheten skapas av dem som har makt över media.

Planerad utgivning maj 2019