De vita korsen i Karlskrona

ISBN 978-91-978681-4-3

Format 230 x 160 mm

144 sidor. Färgbilder

Inbunden med hårda pärmar

Riktpris ex.moms: 157 kr

DE VITA KORSEN I KARLSKRONA

av Patrik Skantze

Utgiven 2019

En personligt hållen berättelse om de vita kors som sedan 1700-talet satts upp på olika platser i Karlskrona skärgård av medlemmarna i ordenssällskapet Kronans Coldin.

Författaren Patrik Skantze är ordensmedlem sedan år 1971.

Han sätter in de vita korsen i ett historiskt sammanhang och gör en bred exposé som genom olika infallsvinklar beskriver Europas kristna historia och ordensväsendets framväxt.

Han berättar bland annat om förhållandet mellan Frankrike och Sverige under det turbulenta 1700-talet då Coldinu Orden infördes till Sverige, om riddarordnar och medeltida helgon, om korset som symbol och om sökandet efter Paradiset.

Ta del av några läsreaktioner!