Historiska dramer

ISBN 978-91-978681-5-0

Format 240 x 155 mm

316 sidor

Inbunden med hårda pärmar

Riktpris ex.moms: 200 kr

HISTORISKA DRAMER - av Margareta Skantze

Utgiven 2022

Dessa sju historiska dramer tillkom under 1900-talets sista decennium. Dramatikern Margareta Skantze bodde i Blekinge då hon skrev och iscensatte dessa verk. Till denna undanskymda plats i Europas mitt hade hon sökt sig för att komma bort från den då aktuella postdramatiska teatern, där troheten mot författarens text hade övergivits.

I Blekinge iscensatte hon sina egna texter med egna teaterensembler. Hennes förebilder var det antika grekiska dramat och den elisabetanska teatern, där tolkningen av författarens text utgjorde grunden för den sceniska gestaltningen. Detta gör att hennes texter även kan användas som läsdrama.

Boken innehåller sju av hennes historiska dramer.

• Vogn och Yxna - Ett ödesdrama i vikingatid om blodshämndens onda cirkel.

• Kung Byxlös - En tragedi om en kvinnas kamp för en politisk vision.

• Riddaren och Draken - Ett idédrama om den svenska nationalstatens födelse.

• Mor Dacke - Ett passionsdrama om Norden största bonderesning.

• Inför domen - En enaktare som skildrar tre kvinnor dömda för häxeri.

• Kung Kristina - En pikaresk mot en fond av religionskrigens Europa.

• Fiskekungen - Ett drömspel om konflikten mellan individ och statsnytta.

Ta del av några läsreaktioner!