Författare

ARAKNE FÖRLAG startade sin verksamhet med utgivningen av en serie böcker av Margareta Skantze.

Sedan 2015 förläggs även böcker av Patrik Skantze och sedan 2021 även böcker av Eva Skantze.