Patrik Skantze

Patrik Skantze är civilingenjör, född 1942. Han var under 1970-talet forskningssekreterare vid Sveriges Mekanförbund, varefter han under 25 år var VD för AB Karlskrona Lampfabrik. Han har varit styrelseledamot i flera näringslivsorganisationer bl.a. i Sveriges Industriförbund och har ett stort engagemang i frågor som rör förutsättningarna för mindre tillverkningsföretag i Sverige.

Se gärna Karlskrona Lampfabriks hemsida: www.lampfabriken.se