Eva Skantze

Eva Skantze är född år 1943 i Karlskrona. Hon utbildade sig till ingenjör, för att senare bli drama- och teater-pedagog.

Hon har under många år bland annat arbetat med sagolekar för barn, både med och utan funktionshinder. År 2009 fick hon Hässleholms kulturpris med följande motivering:

Hon har lyckats ge rum åt tystnaden och ta vara på varje barns uttryck och fantasi med en genuin tro på leken som det finaste i livet.

Hon har skrivit ett flertal teater-pedagogiska böcker. År 1982 gav Bonniers ut en av hennes barnböcker.

År 1970 gifte hon sig med en man från Holland. De fick tre barn, som de fostrade på ett litet hemman (Hemmeströ) i norra Skåne.

Efter sin mans död lever hon ensam kvar på gården och det var där hon, under ett par år, skapade sitt "Permapoem".