Där brast ett ädelt hjärta

Ami Lönnroth, SvD: ”En kvinna.”

Tina Jeppson, Barometen: ”Den femtio.”