ISBN 978-91-978681-2-9

Format 230 x 300 mm

320 sidor. Färgbilder

Inbunden med hårda pärmar

Sylvia Asklöf Fortell, BLT:

...Skantze har producerat en bok där han tar ett brett grepp om den svenska utvecklingen under de 130 år som hans familj har ägt lampfabriken. ”I nytt ljus" handlar delvis om familjens historia, delvis om Sveriges tekniska och politiska historia, delvis om vårt politiska arv. Udden i boken riktas genomgående mot ett system där småföretagens villkor negligeras till förmån för storföretagen - och där oförmågan att förstå de mindre företagens dagliga kamp är närvarande....

Jolanda van Rooijen, doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik vid Uppsala Universitet:

Intressant till och med som kurslitteratur inom ekonomi eller samhällskunskap eftersom boken belyser yttre samhällsfaktorer som vilket inflytande politiska makthavare har haft för företagande som de nu försöker etablera igen (med stora svårigheter vet jag av mina forskningskollegor)

Tord Ekelöf, Professor of Elementary Particle Physics, Uppsala Universitet::

...Ett så samtidigt faktaspäckat, vackert, intressant och välformulerat opus är det sällan man ser. Och dess budskap är mer än angeläget - Sverige lever på produktion av etablerade produkter från sina gamla storföretag som snart levat ut och gynnar inte framväxten och beståndet av små och medelstora företag.

Göran Tjäder, Tidningen Hemljus::

...För de som arbetar i belysningsbranschen, men också de som är intresserade av industrihistoria kan vi varmt rekommendera boken. Det lär dröja innan någon liknande med fokus på belysning kommer ut.

Per Gudmundson, SvD:

...På 320 glansiga sidor i kaffeboksformat ryms mer än man trodde var möjligt, om allt från ordenssällskap i Karlskrona till glasblåseriets utveckling i Sachsen och Schlesien. Här återges lampans historia från lyssticka till LED, här redogörs lika detaljerat för lampfabrikens olika moment som för julförberedelserna hos familjen Skantze, och här lanseras teorier om gamla sjöbefäls betydelse för företagsamhetens utveckling i Sverige. Alltihop interfolierat av gamla produktkatalogsbilder, aktiebrev och fabriksinteriörer, bångstyrigt befriat från redaktörskapets trånga konventioner om vad som får plats i en bok och inte.

Men boken har också ett ärende. Skantze beskriver hur Sverige under 1900-talets andra hälft slog ut de familjeägda små och medelstora företagen, medvetet och systematiskt. Den socialdemokratiska näringspolitiken var inriktad på storföretagens väl och statlig expansion....

Eva Johansson, Släkthistoriskt forum:

... Så här borde naturligtvis alla som driver ett mindre familjeföretag göra, skriva dess historia. Men få gör det.

Mest intressant är de första kapitlen om släkten Skantze och Svahn. Dessa har sitt ursprung i norra Halland i trakten av Kungsbacka. Det är inte några vanliga torparsläkter utan idel sjökaptener, kronolänsmän och hantverkare. Författaren för fram teorin att just sjökaptener var särskilt lämpade att bli fabrikörer eftersom de var vana att leda en besättning där man måste stötta varandra när det blåser upp till storm.

Något som till stor del bär upp boken är de många illustrationerna. Inte bara en mängd fotografier utan i vissa fall ganska avancerad grafik.... Många människor på bilderna, även de allra äldsta fotografierna, har identifierats. Det tror jag bidrar till bokens värde, framför allt lokalt i Karlskrona.