Vägen till Henne

ISBN 978-91-978681-0-5

Format 170 x 240 mm

240 sidor

Danskt band med blanklaminerat omslag

Riktpris ex.moms: 200 kr

VÄGEN TILL HENNE – Om kvinnans försvunna historia

av Margareta Skantze

Utgiven 2010

Vägen till Henne drar upp en sammanhållen linje genom mänsklighetens historia kring synen på kvinnan. Berättelsen startar i de neolitiska samhällena där ”den stora föderskan” stod i centrum och fortsätter med kulten av olika gudinnor i den sumeriska, egyptiska, judiska och grekiska kultursfären. Margareta Skantze beskriver hur kulten av dessa gudinnor smälte samman med den kristna kulten av Maria. Hon berättar vidare hur bilden av Maria förändrats under århundradenas lopp och vilka återverkningar detta fått. Hon lägger särskild vikt vid 1100-talets kult av den Svarta Madonnan. Det avslutande kapitlet handlar om vår egen tids kvinnosyn och om behovet att finna ”Vägen till Henne”.

Vägen till Henne är en historisk exposé som bygger på flera hundra böcker i ämnet på olika språk, varav flertalet utkommit under 1990- och 2000-talet. Men boken är också tänkt som ett debattinlägg i den dagsaktuella diskussionen om kvinnovärde och människovärde. Den är skriven i en stil som är lättläst, engagerande och tankeväckande. Den är rikt illustrerad.

Ta del av några läsreaktioner!

Läs inledningen till VÄGEN TILL HENNE!