Böcker

Förlaget har givit ut följande böcker:

Klicka på den bok som du vill veta mer om!

MARIA MAGDALENA – Den första aposteln

VÄGEN TILL HENNE – Om kvinnans försvunna historia

DROTTNING MARGARETAS HISTORIA – Hur den Nordiska Unionen skapades

DÄR BRAST ETT ÄDELT HJÄRTA – Kung Kristian II och hans värld

I NYTT LJUS – Sveriges industrihistoria ur ett familjeföretags perspektiv

DE VITA KORSEN I KARLSKRONA - 250 år med Kronans Colduinu Orden

PERMAPOEM - Sånger till det liv som varit

HISTORISKA DRAMER - av Margreta Skantze

KVINNOMONOLOGER - Sju manuskript