Böcker

Du kan köpa våra böcker direkt från ARAKNE FÖRLAG och få dem levererade med faktura inom fem till tio dagar. Samtliga priser på hemsidan inkluderar moms. Porto tillkommer med 60 kr oavsett hur många böcker du beställer. Vid leverans till utlandet tillkommer annat porto. Klicka på den bok du vill köpa!

MARIA MAGDALENA – Den första aposteln

VÄGEN TILL HENNE – Om kvinnans försvunna historia

DROTTNING MARGARETAS HISTORIA – Hur den Nordiska Unionen skapades

DÄR BRAST ETT ÄDELT HJÄRTA – Kung Kristian II och hans värld

I NYTT LJUS – Sveriges industrihistoria ur ett familjeföretags perspektiv

DE VITA KORSEN I KARLSKRONA - 250 år med Kronans Colduinu Orden

PERMAPOEM - Sånger till det liv som varit